NEUROPSYKIATRISKA UTMANINGAR?

VAD HANDLAR DET OM? 

Känns det som att du konstant hamnar in ett rörigt beteende eller får dålig feedback från din omgivning?

Du har svårt att koncentrera dig och få saker färdigt. Kanske upplever du dig själv ofta irriterad, rastlös eller utmattad?

Hamnar du i onödiga konflikter i människorelationer?

VAD KAN HJÄLPA?

Målsättningen med den neuropsykiatriska korttidsterapin är att på ett helhetsmässigt sätt stöda vardagsaktiviteten och ge verktyg till verktygslådan. Du får hjälp med bl.a. att analysera vardagen, livshantering, att gestalta situationer av växelverkan, att öka din självkännedom och verktyg för att reglera den egna belastningen. Vi hjälper dig hitta dina styrkor och att utnyttja dem i vardagen. 

Neuropsykiatrisk korttidsterapi är menat just för dig som har neuropsykologiska specialsvårigheter. Ibland förstår man först som vuxen sina benägenheter, t.ex. om ens eget barn får en diagnos. Ibland kan det igen i bakgrunden ha funnits tidigare diagnoser såsom t.ex. ADHD, svårigheter av olika grad inom autismspektrum, Tourettes syndrom eller inlärningssvårigheter. 

Våra professionella kan likaväl handleda dig i föräldrarollen om du som förälder vill ha mer verktyg för att möta och hjälpa ditt barn som har neuropsykologiska utmaningar. 

TA KONTAKT MED DEN PROFESSIONELLA DU ÖNSKAR FÖR ATT HÖRA DIG FÖR OM TID.

NEDAN SER DU KONTAKTUPPGIFTER TILL DE PROFESSIONELLA SOM ERBJUDER DET HÄR PAKETET. EN DEL AV TIDERNA FINNS OCKSÅ ATT RESERVERA GENOM DEN ELEKTRONISKA TIDSBOKNINGEN.