REGNBÅGSTERAPI

Lippalakkipäinen henkilö jolla on pään yläpuolella sateenkaari

HUR DEFINIERAR JAG MIG SJÄLV, VEM SKULLE JAG VILJA VARA?

Ibland väcker sexual- och/eller könsidentiteten funderingar. Du kanske funderar på vad kvinnlighet eller manlighet betyder för dig. Eller du kan fundera på vem som egentligen väcker romantiskt eller sexuellt intresse hos dig. Kanske du funderar på hur hitta sätt att förstärka förståelsen av dig själv och få mer självförtroende.

Ibland känns den egna kroppen främmande och väcker ångest. En könskorrigeringsprocess är för många en djupt helande upplevelse av att livskvaliteten och välmående förbättras men till den hör också många olika slags orostankar och utmaningar. 

I de här situationerna behöver man inte förbli ensam. Mångfald breddar perspektiv, hjälper oss att förstå varandra och å andra sidan acceptera våra olikheter. Då det är som bäst är köns- och sexualidentiteten en stark resurs och grund för det egna självet. Ibland kan reflektion om den egna köns- och sexualidentiteten kännas utmanande. 

Regnbågsterapi erbjuder dig en möjlighet att analysera din situation med en professionell som är insatt i ämnet, som sensitivt utmanar normativitet då det gäller såväl sexual- som könsidentitet som då det gäller förhållanden och familjeformer.

  • Genom gemensam diskussion och gestaltning kan du få en bättre självkännedom.
  • Genom arbetet hittar du också sätt att påverka ditt psykiska välmående.
  • Genom att tryggt möta för dig kanske också svåra tankar och känslor hittar du möjligheter att stärka ett självempatiskt tankesätt gentemot dig själv.
  • Du får stöd till ditt livs viktiga människoförhållanden.
  • Under mötesperioden kan vi också reflektera över miljöns påverkan på dig och öva på sätt att stärka relationer som är relevanta för dig.

Vi erbjuder också stöd till anhöriga och föräldrar till personer som tillhör en minoritet inom sexual- eller könsidentitet som funderar över sin barns upplevelse av kön?

TA KONTAKT MED DEN PROFESSIONELLA DU ÖNSKAR FÖR ATT HÖRA DIG FÖR OM TID.

NEDAN SER DU KONTAKTUPPGIFTER TILL DE PROFESSIONELLA SOM ERBJUDER DET HÄR PAKETET. EN DEL AV TIDERNA FINNS OCKSÅ ATT RESERVERA GENOM DEN ELEKTRONISKA TIDSBOKNINGEN.