KAT Korttidsterapeut-utbildning (30 hp)

Högkvalitativ kompletterande utbildning för professionella

KAT Korttidsterapeut-utbildning ger utmärkta förutsättningar att utföra krävande korttidsterapeutiskt terapiarbete – ansvarsfullt och effektivt. Den första delen av KAT Korttidsterapeut-utbildning är den populära ”Grundfärdigheter i korttidsterapeutiskt tillvägagångssätt (10 studiepoäng)”. För den andra delen, KAT fördjupade färdigheter (20 studiepoäng), ansöker man separat. Som utbildare fungerar bland andra Katri Kanninen och Liisa Uusitalo-Arola, som har utvecklat konceptet för korttidsterapeutiskt tillvägagångssätt, samt utbildningsterapeuterna Leena Särkelä och Minna Ollikainen.

NÄSTA UTBILDNINGSPERIOD FÖR DEL II BÖRJAR 08/23. ANSÖKNINGSTID 15.2.-15.6. Nedan hittar du utbildningsdatumen.

UTBILDNINGSGRUPPEN FÖR DEL II SOM BÖRJAR 01/23 ÄR FULLBOKAD. DU KAN FRÅGA LEENA OM AVBOKADE PLATSER på leena.sarkela@shortum.fi.

Vad är KAT Korttidsterapeut-utbildning?

För oss är hög kvalitet, ansvarstagande och effektivitet viktigt både i utbildningar och i terapiarbete.

KAT Korttidsterapeut-utbildning är en högkvalitativ kompletterande utbildning inom korttids terapi. KAT Korttidsterapeut-utbildningshelheten ger teoretiska kunskaper om kognitiv-analytisk psykoterapi och utvalda evidensbaserade metoder, samt praktiska färdigheter för att tillämpa dessa metoder i praktiskt korttidsterapeutiskt arbete.

KAT Korttidsterapeut-utbildning ger dig utmärkta förutsättningar för att utföra krävande korttidsterapeutiskt terapiarbete – ansvarsfullt och effektivt.

UTBILDNINGENS DELAR

Utbildningens del I är den populära Grundfärdigheter i korttidsterapeutiskt arbetssätt (8 dagar, 10 hp), som kan köpas från utbildningswebbshoppen. Till del II, dvs. KAT fördjupade färdigheter (20 hp), ansöker man separat. Scheman, priser och ansökningsinformation hittar du i broschyren nedan genom att mata in ditt namn och e-postadress i fälten.

För vem är utbildningen avsedd?

KAT Korttidsterapeut-utbildning är en kompletterande utbildning för hälso- och sjukvårdsprofessionella som redan behärskar psykologi. Bakgrundsbildningskraven är desamma som för psykoterapeututbildningar. Utbildningen är även avsedd för individuella psykoterapeuter som vill öka sitt KAT-kunnande och få KAT-ytterligare kompetens (registrering av en annan inriktning, Kela).

Varför Shortums KAT Korttidsterapeut-utbildning?

 • Utbildningen ger kunskapsmässiga förutsättningar inom kognitiv-analytisk psykoterapi och utvalda evidensbaserade metoders teoretiska referensram samt färdighetsmässiga förutsättningar för att tillämpa dessa metoder i praktiskt korttidsterapeutiskt arbete
 • Du lär dig genomföra tidsbegränsade korttidsterapeutiska förändringsprocesser baserat på individuell fallanalys med olika klienter på ett flexibelt sätt och skräddarsytt för klienten
 • Du lär dig att bygga upp och upprätthålla en god och förtroendefull samarbetsrelation och att utnyttja dess element i terapeutiskt förändringsarbete
 • Som utbildare finns de respekterade utvecklarna av kortterapeutiska metoder, Katri Kanninen och Liisa Uusitalo-Arola, samt erfarna psykoterapiutbildare Leena Särkelä och Minna Ollikainen

Vill du bekanta dig närmare med utbildningen?

Ladda ner KAT Korttidsterapeut-utbildningsbroschyren

Från broschyren hittar du all praktisk information:

 • Varför är kortterapiutbildningar aktuella?
 • KAT Kortterapeut-utbildningens tidtabell, priser och ansökningstider
 • KAT Kortterapeut-utbildningens innehåll och struktur
 • Utbildningens teoretiska referensram
 • Utbildare och utbildningsplatser

KAT Korttidsterapeut-utbildningen består av två delar

Det lönar sig att delta i modulerna i ordning, eftersom en ny modul bygger på det tidigare lärda. Du kan bekanta dig med det korttidsterapeutiska arbetssättet genom att först gå igenom den första modulen.

Del I (10 hp)

KAT Korttidsterapeut-utbildningens I del består av grunderna i korttidsterapeutiskt arbete. Studierna i korttidsterapeutiskt arbete är sammanlagt 8 dagar och du kan genomföra dem som närstudier eller distansstudier. KAT Korttidsterapeut-utbildningens I del kan du köpa direkt från utbildningswebbshoppen och du behöver inte särskilt ansöka om den.

I grundkursen i korttidsterapeutiskt arbete studerar du följande teman:

 • Kort arbetsmetod och färdigheten i fallframställning
 • Fokus, målsättning och processer av olika längd
 • Arbetsprinciper och metoder under mellersta skedet
 • Förhandlande samarbetsrelation och avslutning av arbetet

**

OM DU REDAN HAR GENOMFÖRT GRUNDKURSEN I KORT TERAPIARBETSMETOD, KAN DU ANSÖKA DIREKT TILL DEL II AV KAT KORTTERAPIUTBILDNING SOM BÖRJAR HÖSTEN 2023.

OM DU ÄNNU INTE HAR GENOMFÖRT GRUNDKURSEN I KORT TERAPIARBETSMETOD, GENOMFÖR DEN UNDER HÖSTEN 2023 OCH ANSÖK TILL DEL II AV KAT KORTTERAPIUTBILDNING SOM BÖRJAR I JANUARI 2024. KÖP DEL I DIREKT FRÅN WEBBUTIKEN.
, voit hakea suoraan KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen syksyllä 2023 alkavaan II osaan.

DEL II (20 hp)

För del II av KAT Kortterapeut-utbildningen ansöker man separat med ett elektroniskt ansökningsformulär. Del II genomförs som närstudier. Dessutom inkluderar del II handledning, ett prov för kompetensvisning och ett slutarbete. Utbildningens del II startar antingen i januari 2023 eller augusti 2023.

Del II består av följande studier:

 • KAT fördjupade terapeutiska färdigheter (12 hp): Innehåller åtta utbildningsdagar med närundervisning, utvald litteratur, arbete i grupp med jämnåriga och självständiga uppgifter.
 • Självkännedom och professionell utveckling (2 hp): Innehåller två utbildningsdagar, vald litteratur och egen kort terapiperiod på minst fem tillfällen.
 • Utbildning i terapiarbetshandledning (3 hp): Består av 18 handledningstimmar, förberedelse för handledning och minst tre handleda korta terapiprocesser.
 • Examensarbete och kompetensprov (3 hp): Examensarbete är en skrivning om ett ämne inom kort terapi som är ca. 10 sidor lång. Kompetensprovet är ett praktiskt kunskapsprov i slutet av utbildningen.

Höstens 2023 II delens utbildningsdagar är följande:

Ansökningsperiod för höstens ’23 II del 15.2.-15.6.23.

Modul V 31.8.-1.9.23: Depression, ångest och utmattning inom kortterapi
Modul VI 11-12.10.23: Att möta personlighetsproblem och trauman inom kortterapi
Självkännedom och professionell utveckling 24.11.23: Jag som hjälpare (Obs! Datumet har ändrats)
Modul VII 14-15.12.23: Terapeutiska tekniker och metoder i olika faser av kortterapi
Självkännedom och professionell utveckling 26.1.24: Hjälparens etik
Modul VIII 14-15.3.24: Relationella problem och terapeutiskt relationellt arbete inom kortterapi

Vårens 2023 II delens utbildningsdagar är följande:

Våren 2023 II delens utbildningsgrupp är full. Du kan fråga om avbokade platser från Leena på leena.sarkela@shortum.fi.

Modul V: 25-26.1.2023
Modul VI: 16-17.3.2023
Självkännedom och professionell utveckling 21.4.2023
Modul VII: 8-9.6.2023
Självkännedom och professionell utveckling II: 25.8.2023
Modul VIII: 21-22.9.2023

2022 II delens utbildningsdagar är följande:

Modul V 8-9.9.2022: Depression, ångest och utmattning inom kortterapi
Modul VI 27-28.10.2022: Att möta personlighetsproblem och trauman inom kortterapi
Självkännedom och professionell utveckling 25.11.2022: Jag som hjälpare
Modul VII 12-13.12.2022: Terapeutiska tekniker och metoder i olika faser av kortterapi
Självkännedom och professionell utveckling 20.1.2023: Hjälparens etik
Modul VIII 16-17.3.2023: Relationella problem och terapeutiskt relationellt arbete inom kortterapi

Om du redan har genomfört del I av studierna kan du direkt söka till del II som börjar hösten 2023. Besked om antagning till del II kommer att skickas till sökanden via e-post inom tre veckor efter att ansökan har lämnats in.


Om du inte har genomfört del I av studierna, genomför dem under hösten 2023 och ansök till del II att genomföra under våren 2024.

Utbildningens genomförandeformer

I delens utbildningshelhet erbjuds som när- och distansundervisning. I närunbildningen studerar man i en grupp av ett tjugo-tal deltagare med hjälp av mångsidiga inlärningsmetoder. Distansutbildningen genomförs med ZoomPro-programmet, som möjliggör interaktivitet, erfarenhet och arbete i små grupper.

II delens utbildningshelhet genomförs som närunbildning. Dessutom ingår i II delen självständiga uppgifter, arbete i peer-grupper, egen korttidsterapi och ett examensarbete.

Lärandet överförs till praktiken med hjälp av mellanuppgifter, och som kompletterande läsning fungerar Katri Kannisen och Liisa Uusitalo-Arolas bok ”Lyhytterapeuttinen työote” (2015, PS-Kustannus).

Vi erbjuder även utbildning på svenska i korttidsterapeutiskt arbetsätt.

Skräddarsydda beställningsutbildningar: Vi erbjuder även KAT Korttidsterapeut-utbildning som skräddarsydd beställningsutbildning bl.a. för mentalvård och beroendevård, företagshälsovård, elev- och studentvård, kriscentra, familjerådgivning och ungdomshem.

Ladda ner KAT Korttidsterapeut-utbildningens informationsbroschyr och bekanta dig närmare med helheten

I informationsbroschyren hittar du detaljerad information om KAT Korttidsterapeut-utbildningen, dess teoretiska referensram, utbildningshelheternas innehåll och tidtabeller.

Om du redan har genomfört grundkunskaperna i korttidsterapeutiskt arbetssätt, kan du direkt ansöka till KAT Korttidsterapeut-utbildningens del II.

Den övergripande bedömningen av utbildningshelheten är 4,8/5

Mycket välstrukturerad och logiskt framstegsrik utbildning. Övningarna öppnade upp och stödde teorin, och deras gradvisa fördjupning främjade inlärningsprocessen. Allt tyder på att utbildningen är välplanerad ända ner till strukturen och att ”köparen får vad hen beställer.

Psykologi, privata tjänster

Klar, strukturerad helhet som gav mycket insikter för terapeutiskt arbete. Jag önskade mig en tydlig metod för korttidsbehandling från utbildningen och denna utbildning motsvarade förväntningarna. Trots sitt fokus på korttidsterapi var utbildningen inte ytlig, utan metoden utmanar en djupgående analys av klientens problem.

Sjuksköterska, psykisk hälsa och missbrukstjänster

Mer information om Shortum’s utbildningar

Har du frågor eller vill du göra en gruppbokning för utbildningarna?

För mer information om Shortums utbildningar, kontakta direkt Leena.

LeenA Särkelä

Utbildningshusets direktör

leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088