Aino Juusola

Psykologi

Kuka olen?

Olen toiminut psykologina sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa ja työterveyspsykologina työterveyshuollossa. Olen erikoistunut trauma ja kriisityöskentelyyn. Lisäksi erityisosaamiseeni kuuluvat ahdistuneisuus, masennus sekä erilaiset elämänmuutokset, seksuaalikehitys ja oikeuspsykologia.

Työskentelyssäni asiakkaan toiveet ja tavoitteet ovat keskiössä ja uskon inhimillisen kohtaamisen voimaan. Uskon, että jokaisella on jo monia vastauksia, voimavaroja ja taitoja itsellään ja haluan auttaa sinua tuomaan niitä esiin sekä kehittämään niitä. Työskentelyssäni pidän tärkeänä aitoa läsnäoloa ja tasa-arvoista yhteistyösuhdetta. Kouluttaudun kognitiiviseksi psykoterapeutiksi, mistä ammennan myös työmenetelmiäni. Työmenetelmien osalta pidän tärkeänä, että käyttämäni välineet pohjautuvat tieteelliseen tutkimusnäyttöön.

Työskentelykieleni ovat suomi ja englanti.

Aino on lämminhenkinen, ammattitaitoinen ja luotettava psykologi ja tuleva psykoterapeutti. Hänen työskentelyotteensa on aktiivisesti kuunteleva, lämpimän myötäelävä sekä itsehavainnointiin ja oivalluksiin kannustava. Ainon vastaanotolla voi yhdessä pohtia näkökulmia ja ratkaisuja elämän haasteisiin ja luoda yksilöllisesti sopivat tavoitteet työskentelylle.