Kehollisuus psykoterapiassa

Koulutus sisältää luento-opetusta, keskustelua, kokemuksellista työskentelyä kehollisten interventioiden avulla 2-3 hengen ryhmissä sekä kokemusten reflektointia. Luento-opetuksen kautta tutustutaan siihen, mitä kaikkea kehollisuus voi psykoterapiassa merkitä. Koulutuksessa tarjoutuu pariharjoitusten kautta omakohtaisia kokemuksia kehollisten menetelmien käytöstä sekä auttajan että autettavan näkökulmasta. Koulutuspäivissä harjoitellaan käyttämään interventioideoita, joita voi soveltaa omaan potilastyöhön ja siten rikastaa omaa terapeuttista keinovalikoimaa.

Kouluttajana tässä koulutuksessa toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin. Koulutukseen mahtuu max. 18 osallistujaa.

Tulevat koulutukset: