Korttidsterapeutiskt arbetssätt – våren 2024

1600,00  + ALV

DISTANSUTBILDNING
18.-19.4. (I), 27.-28.5. (II), 22.-23.8. (III), 3.-4.10. (IV)

Shortum erbjuder svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt. Skolningen lämpar sig för psykologer, psykoterapeuter, socialarbetare, socionomer, kuratorer, psykiatriska sjukskötare och andra som arbetar med klienter som mår illa psykiskt. Utbildare är Jenny Nyberg.

Tuotepaketti

Paketti sisältää:

Modul I - Våren 2024 - 18-.19.4.2024

DISTANSUTBILDNING | 18.-19.4.2024

Modul I: Korttidsterapeutiska arbetssätt och konsten att göra fallformuleringar.

Osta erikseen

Modul II - VÅREN 2024 - 27.-28.5.

DISTANSUTBILDNING| 27.-28.5.2024

Modul II: Fokus, målsättningar och arbete med klientens motivation.

Osta erikseen

Modul III - VÅREN 2024 - 22.-23.8.

DISTANSUTBILDNING | 22.–23.8.2024

Modul III: Principer och metoder för arbetet i mittfasen.

Osta erikseen

Modul IV - VÅREN 2024 - 3.-4.10.

DISTANSUTBILDNING | 3.-4.10.2024

Modul IV: Med och motkänslor samt hur avsluta behandlingar.

Osta erikseen

Ett integrativt sätt att närma sig kärnan av problemet

Korttidsterapeutiskt arbetssätt är aktivt, målinriktat och fokuserat. Det bygger på kognitiv-analytiskt (KAT) teori och evidensbaserad kunskap om vad som fungerar i terapeutiskt arbete. Du lär dig att gestalta och bygga upp skräddarsydda interventioner som fokuserar på det som är väsentligt och realistiskt för klienten just nu. Du lär dig dessutom hur ni kan närma er svåra och smärtsamma saker tillsammans med klienten trots att ni inte har möjlighet att träffas under en lång period.

Utbildningen består av fyra moduler (4x2dagar) och du kan anmäla dig till den första modulen och sedan fortsätta till följande ifall du upplever utbildningen nyttig för just dig.

Våra fyra moduler är uppbyggda enligt dessa teman:

MODUL I, 18.-19.4.2024

Korttidsterapeutiska arbetssätt och konsten att göra fallformuleringar

MODUL III, 27.-28.5.2024 (Obs! Mån-tis)

Fokus, målsättningar och arbete med klientens motivation

MODUL III, 22.-23.8.2024

Principer och metoder för arbetet i mittfasen

MODUL IV, 3.-4.10.2024

Med och motkänslor samt hur avsluta behandlingar