Motivoiva haastattelu muutostyöskentelyssä

Miten motivoida asiakasta muutokseen? Miten tehdä näkyväksi ja auttaa asiakasta ristiriitaisten muutostoiveiden kanssa?

Motivoivan haastattelun koulutuksessa paneudutaan motivaation virittämisen ja vahvistamisen taitoihin ja tyyliin. Koulutus on suunnattu kaikille asiakastyötä tekeville henkilöille, mutta erityisesti taidoista on hyötyä niille, jotka työskentelevät sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka painivat erilaisten muutostarpeiden kanssa. Tällaisia ovat mm. elämäntapamuutokset, päihteiden käytön lopettaminen tai lääkitykseen sitoutuminen. Motivoiva haastattelu on tutkitusti toimiva vuorovaikutusmenetelmä (Miller & Rollnick, 2013) jokaisen ihmissuhdetyön ammattilaisen työkalupakkiin!

Kouluttajana tässä koulutuksessa toimii kokenut KAT-kouluttajapsykoterapeutti, sosiaalipsykologi Leena Ehrling.

Tulevat koulutukset: