See Far CBT ja assosiatiiviset kortit

Haluatko uusia välineitä traumahoidon työkalupakkiisi? 

Terapeuttisessa työssä jokaisella asiakastyötä tekevällä on omat keinonsa avata asiakkaan muistoja, kokemuksia ja vahvuuksia tai suunnitella tulevaa. SEE FAR CBT -malli on israelilaisten (Lahad & Doron) kehittämä, kognitiiviseen terapiaan pohjautuva menetelmä. Erilaiset kuvakortit avaavat uudenlaisen tavan auttaa asiakasta ”pintaa syvemmälle”. Kortit ikään kuin avaavat muistojen museota tietoisesti.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Psykoterapeuteille ja psykologeille, jotka haluavat saada uusia välineitä traumahoidon työpakkiinsa.

Kolmipäiväinen koulutus antaa valmiudet käyttää menetelmää asiakastyössä.

Menetelmää voi hyödyntää esimerkiksi lyhytterapian, psykoterapian, konsultaation apuvälineenä kouluissa, perheneuvoloissa sekä yksilötyössä että ryhmien kanssa.

Lisätietoa menetelmästä

SEE FAR CBT -malli on israelilaisten Lahadin & Doronin kehittämä, kognitiiviseen psykoterapiaan pohjautuva, kokonaisvaltainen terapiamenetelmä ahdistushäiriöistä ja PTSD-oireista kärsiville.

Assosiatiivisten korttien kautta asiakas rohkaistuu uusien mielikuvien kautta ilmaisemaan itseään toisella tavalla, ikään kuin ylittämään järjen äänen. Luovan uudelleen tarkastelun kautta löytyy usein uusia tapoja ajatella, käsitellä asioita eri näkökulmista.

Tulevat SEE FAR CBT -koulutukset Turussa ja Espoossa

Kevään 2023 SEE FAR CBT -koulutukset

Kolmipäiväisen koulutuksen koulutuspäivät:

Turku 17.3. sekä 5-6.5.

Espoo 12.5. sekä 9-10.6.

Kouluttajana psykologi ja psykoterapeutti Arja Sigfrids. Turun kurssi toteutetaan lähikoulutuksena Turun Helttilässä. Espoon kurssi lähikoulutuksena Shortumin Tapiolan koulutustilassa, Espoossa. Kunkin päivän sisällöt rakentuvat aiemmin koulutuksessa opitun varaan, siksi se opiskeltava kokonaisuutena.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään kuukautta ennen. Paikkoja rajoitetusti!

Koulutuspäivien sisältö

koulutuspäivä I

Tutustumme korttien avaamaan maailmaan ja tehdään perusharjoituksia korteilla. Ennen seuraavaa koulutuskokonaisuutta terapeutti ehtii toivottavasti harjoitella asiakkaiden kanssa korttityöskentelyä.

Koulutuspäivän teemoja ovat: 

  • Oman elämäni piirakka; elämäntilanteeni ja arvot, muutoksen polut
  • Turvapaikka
  • Tarinan uudelleen muotoilu – uuden näkökulman löytäminen jumiutuneeseen tilanteeseen.
  • Kuoleman käsittely

KOULUTUSPÄIVÄT II JA III

Kahtena jälkimmäisenä päivänä keskitytään vaikeiden asioiden ja muistojen työstämiseen sekä menetelmän konkreettiseen harjoitteluun.

Workshopissa teemme konkreettisia harjoituksia itse kokeillen yksin tai pareittain. Lähtökohtana on, että menetelmää on itse harjoiteltava sekä terapeutin että asiakkaan näkökulmasta, ennen kuin sitä voi käyttää asiakastyössä.

Kouluttajana

Kouluttaja, psykologi Arja Sigfrids on psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Vaasasta.

Hän on osallistunut jo kolme kertaa israelilaisten psykologien Yehuda Shacham, Ph.D ja Shulamit Niv, Ph.D korttikoulutuksiin. Hän on käyttänyt työssään kortteja jo useamman vuoden ajan.

Lisätietoja SEE FAR CBT -MENETELMÄSTÄ

SEE FAR CBT -malli on israelilaisten Lahadin & Doronin kehittämä, kognitiiviseen psykoterapiaan pohjautuva, kokonaisvaltainen terapiamenetelmä ahdistushäiriöistä ja PTSD-oireista kärsiville.

SEE FAR CBT -korttityöskentelyn osuus on hyvä apuväline haitallisten traumaattisten muistojen työstämiseen. Tässä menetelmässä luodaan ensin turvapaikka, jotta vaikeaa muistoa käsitellessä voidaan siirtyä edestakaisin kehoa rauhoittavan ja ylivireyttä aiheuttavan muiston välillä. Korteilla asiakas pääsee kiinni muistoihin, joilla ei ole välttämättä sanoja.

Kehon tuntemuksiin fokusointi on työskentelyssä keskeisellä sijalla. Jos asiakkaalla on esim. välttelyoireita, niin terapiaan lisätään altistusharjoituksia. Menetelmällä on yhteyksiä EMDR-menetelmään, koska siinä käytetään myös bilateraalista ärsykettä.

Monille asiakkaille korttien avulla vaikeiden asioiden työstäminen on aluksi helpompaa kuin EMDR–menetelmä. Tutkimuksissa EMDR ja SEE FAR CBT ovat saaneet yhtä hyviä vaikuttavuustuloksia (Lahad,Farhi & al 2010). Menetelmä soveltuu myös kouluikäisten lasten vaikeiden muistojen työstämiseen (Lahad, Leykin & et al 2016).

SEE FAR CBT -MENETELMÄSSÄ ON NELJÄ KESKEISTÄ PERIAATETTA

  1. Ahdistuksesta, masennuksesta, välttelystä tai PTSD-oireista kärsivällä trauman ajatellaan olevan vaikeus käsitellä mielikuvissa olevia kivuliaita muistoja. Niinpä apua annetaan mielikuvituskanavan kautta
  2. Traumatarinan uudelleen kerronta altistuksena auttaa
  3. Menetelmä on hyvin strukturoitu, tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään eri näkökulmia ja vaihtoehtoja
  4. Uudelleenkerronta voimaannuttaa ”fantastisen todellisuuden” kautta.

Mitä erilaisempia kortteja voi käyttää lyhytterapian, psykoterapian, konsultaation apuvälineenä kouluissa, perheneuvoloissa sekä yksilötyössä että ryhmien kanssa. Terapeutti voi koostaa oman korttikokoelmansa eri lähteistä: Saga, Dixit (eri pakkoja), valokuvat, kortit jne. Koulutuksessa esillä useita pakkoja.

Tulevat SEE FAR CBT -koulutukset

Kevään 2023 koulutukset Turussa ja Espoossa.

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088