Tunnekeskeinen terapia: teoriasta käytäntöön

Miten vapautua itsekriittisyydestä, alakulosta tai huolista? Miten saada parempi kosketus tunteisiin, lähestyä kipeitä tunteita ja muuntaa näitä terapeutin aktiivisilla toimilla?

Huomaa ja hyödynnä tunteiden voima

Ytimekäs koulutus perehdyttää tunnekeskeisen terapian perusteisiin (engl. emotion-focused therapy, EFT). Koulutuksessa opit jäsentämään asiakkaan ongelmia tunnekeskeisen terapian välinein; syventämään kipeitä tunnekokemuksia niiden muuntamiseksi; sekä hyödyntämään konkreettisia tekniikoita, kuten tuolityöskentelyä, korjaavien tunnekokemusten virittämiseksi.

Koulutuksessa opit tunnistamaan hienovaraisia tunnesignaaleja, joihin tarttua tunnekeskeisen psykoterapian työkaluin. Lukuisat esimerkit ja käytännön harjoitukset antavat konkreettisia välineitä vaikuttavaan tunnetyöhön.

Koulutus on tarkoitettu psykologeille, psykoterapeuteille, psykiatrisille sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille ja muille terapeuttista työtä tekeville. Koulutus soveltuu erinomaisesti jatkokoulutukseksi lyhytterapeuttisen työotteen koulutusjakson käyneille, mutta siihen voi osallistua myös itsenäisenä koulutuksena.

Kouluttaja, apulaisprofessori, psykoterapeutti Erkki Heinonen on työskennellyt puolitoista vuosikymmentä kliinikkona, psykoterapian tutkijana ja opettajana Pohjois-Amerikassa ja Suomessa. Hän on kouluttautunut Torontossa tunnekeskeiseen psykoterapiaan sen kehittäjän, professori Leslie Greenbergin ja hänen kollegoidensa opissa vuosina 2017-2019. Hän on kansainvälisen International Society for Emotion-Focused Therapyn sertifioima terapeutti.

Käsiteltäviä teemoja ovat seuraavat:

  • Tunne, tunnetyypit ja tunneprosessit terapiassa
  • Ongelmajäsennyksen muotoilu
  • Terapeuttinen suhde: seuraaminen ja vieminen
  • Tois- ja ensisijaiset tunteet
  • Kahden tuolin ja tyhjän tuolin tekniikat; kehon viestien huomaaminen; muita tunnekeskeisen terapian interventioita
  • Terapeutin suhteessaolo: tietäminen ja ei-tietäminen