Katri Wahlman-Neuvonen

PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, neuropsykologian kouluttaja- ja työnohjaaja

TÄLLÄ HETKELLÄ EI TILAA UUSILLE KELA-ASIAKKAILLE

Kuka olen?

Terapiassa ja elämässä tärkeintä on kohtaaminen ja nähdyksi tuleminen.

Terapeuttina minulle tärkeää on hahmottaa asiakkaan tarina ja pysähtyä sen äärelle. Voimavaroja ja hyvinvointia lisääviä ratkaisuja etsitään yhdessä pohtien. pitkä- ja laaja-alainen kokemukseni neuropsykologina ja psykoterapeuttina näkyy ajattelutavassani ja työskentelyotteessani.

Räätälöin työtapani asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen. Terapian tavoitteena on kokemuksellinen myönteinen muutos asioissa, jotka on yhdessä asetettu terapian tavoitteeksi. Muutoksen voi havaita ajatuksissa, tunteissa ja toiminnassa – usein näissä kaikissa.

Työskentelen nuorten aikuisten ja aikuisten parissa. Voit hakeutua vastaanotolleni mm. omaan jaksamiseen, tunnesäätelyyn, mielialaan, elämän muutos- ja kriisitilanteisiin sekä ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Työskentelen myös raskausajan, vanhemmuuden ja lapsen kehitykseen liittyvien kysymysten parissa.

Toimin myös työyhteisöjen ja esihenkilöiden tukena työhyvinvoinnin kysymyksissä sekä koulutan ja työnohjaan mm. terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisia.

”Katrissa on paljon lämpöä, lähestettävyyttä ja seesteisyyttä, jotka auttoivat toimivan ja turvallisen suhteen muodostamisessa. sydämeni syke hidastui istuuduttani hänen vastaanotolleen. Siellä olin aina turvassa ja ymmärretty. JOkaisesta tapaamiskerrasta jäi minulle uusia näkökulmia pohdittavaksi ”

  • Asiakas

Katrin kokemus näkyy ammatillisuutena, empatiana, uskona voimavaroihin, joka johtaa hyvään lopputulokseen


Keskeinen työkokemus

Neuropsykologinen kuntoutuskeskus Larmis 1991->
Lasten ja nuorten neuropsykologinen diagnostiikka, kuntoutus, vanhempainohjaus sekä koulutus- ja työnohjaus sekä lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapia

Ensi ja turvakotien liitto,
Vaativan vauvatyön intensiiviviikkojen vastuuvetäjä 2015-2021
työryhmän operatiivinen johtaminen, työryhmän työnohjaus, vanhempainryhmien ohjaus.

Kelan Lasten perhekuntoutuksen kehittämishanke, Laku-hanke, Osuuskunta Toivo, 2010-2018.

Shortum 2019->

JULKAISUJA

Wahlman-Neuvonen, K, & Hannonen, R. (2015). Vuorovaikutuksella on väliä. Lapsen kognitiivisen kehityksen näkökulmia. Teoksessa Mankinen, K, . Jokinen, I., Lintu, R. & Schulman, M. (toim.), Pikkulapsesta koululaiseksi. Psykodynaaminen näkökulma tunne-elämän ja ihmissuhteiden kehitykseen. Therapeija-säätiö.

Wahlman-Neuvonen, K. & Klenberg, L. (1997). Tapaus Kalle. Tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen erityisvaikeuden kuntoutus. Teoksessa Korkman, M & Peltomaa, K. Lasten neuropsykologinen kuntoutus. PJK Test House.

Vataja, S, Riikonen, E., Wahlman-Neuvonen, K. & Saarnio, J. (2018). Osuuskunta Toivon näkemyksiä Laku-kuntoutuksen hyvistä puolista ja kehittämistarpeista. Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämistyö. Palveluntuottajien näkökulma. Kelan julkaisuja. Kuntoutusta kehittämässä 4, 2018.

LISÄKOULUTUS

 

Psykoterapeutti, ET (ratkaisukeskeinen)

Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiakoulutuksessa 2019-2022.

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, VET

Neuropsykologian kouluttaja- ja työnohjaajapätevyys, TOHJ