Toiminta- ja vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen

Yksi tyydyttävimmistä asioista työelämässä on yksinkertaisesti se, että asiat sujuvat

 

Kun toiminta- ja vuorovaikutuskulttuuri on kunnossa, ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi, jokainen tietää roolinsa ja toimii siinä tehokkaasti ja hyvässä yhteistyössä.

Työn mitoitus on sopiva, rakenteet tukevat toimintaa, palauteketjut toimivat, jokainen kuuluu joukkoon ja kokee itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi. Ihmisten täysi potentiaali tulee käyttöön ja tulosta syntyy. 

Varsinainen onnela!

Silti moni tietää oman kokemuksensa kautta, millaiseen painajaiseen työyhteisö voi pahimmassa tapauksessa suistua.

Yhteistyön sijaan saadaan leirejä, selvittelyn ja sovittelun sijaan oikeudenkäyntejä. Niin hyvät kuin huonotkin asiat nähdään yksittäisten henkilöiden aikaansaannoksina. Uuvutaan työtaakan alle.

Ajan mittaan voidaan päätyä tilanteeseen, jossa kasvua ei saada aikaan toivotulla tavalla, hyvät tekijät menetetään, brändi hiipuu ja kannattavuus romahtaa.

On inhimillistä etsiä ratkaisua ensin sieltä missä ongelmat näkyvät

Työyhteisön, yhteistyön ja tuloksellisuuden pulmat eivät useinkaan ratkea sen paremmin organisaatiomuutoksen, tiimien uudelleenjärjestelyn kuin unelmien työntekijöiden rekrytoinninkaan kautta.

Ulkoiset muutokset eivät auta, koska pulmat ovat usein piintyneissä toimintatavoissa  ja niitä pinnanalaisesti ylläpitävissä uskomuksissa

Näkymättömissä, mutta jokapäiväiseen työntekoon ja kanssakäymiseen jatkuvasti vaikuttavissa asioissa, jotka lopulta aineellistuvat työn tuloksellisuudessa ja jokaisen yhteisön jäsenen hyvinvoinnissa.

Shortumin asiantuntijat auttavat havaitsemaan mitä pinnan alla liikkuu

Autamme ymmärtämään, miten ihmiset ja ihmisten muodostamat yhteisöt toimivat.

Autamme löytämään täsmäratkaisuja työkuormituksen tasaamiseen ja muihin työn pulmatilanteisiin ja poimimaan näistä käytännönläheisiä suuntaviivoja uusien tilanteiden ratkomiseen.

Autamme myös avaamaan silmiä sille, miten me itsekukin vaikutamme ihmisympäristöömme ja työpaikan ilmapiirin. 

Erityisesti autamme tarttumaan kriittisen tärkeisiin työyhteisön nivel- ja muutosvaiheisiin

Vaikka ulkoiset muutokset harvoin itsessään ratkaisevat jo syntyneitä pulmia, ne usein tarjoavat mahdollisuuden vakiintuneiden toimintatapojen ja  ajatusmallien kyseenalaistamiseen. 

Tuoreella, alkava tiimillä, muutosvaiheita toimintaympäristössä tai organisaatiossa kohtaavalla tiimillä, uuteen esimieheen totuttelevalla tiimillä ja kasvavalla yrityksellä on kullakin omanlaisensa haasteet, joiden valaisemiseen ja työstämiseen me mielellämme paneudumme kanssasi. 

 

Yhteydenottopyyntö