Lyhytterapeuttinen työote – Syventävät mäppäyskurssit

Mäppäyskurssit eli Karttajatkot 1-3 ovat tarkoitettu kaikille lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 op) suorittaneille mielenterveyden ammatilaiselle. Koulutukset toteutetaan etänä ZoomPro-ohjelmalla.