Töihin Shortumiin

 

Tule mukaan kasvavaan joukkoomme!

Perustimme Shortumin keskelle yhtä Suomen suurinta yrityskeskittymää. Teimme näin, koska haluamme tarjota tavanomaisen psykoterapian ohella matalan kynnyksen palveluita, kunhan hallussa on lyhytterapeuttisen työotteen periaatteet ja välineet.

Tällä hetkellä rekrytoimme syksyllä avattavaan Helsinki-pisteeseen ja vuodenvaihteessa avattavaan Vantaan pisteeseen.

Lyhytterapeuttisen työotteen ei tarvitse olla sinulle entuudestaan tuttu, sillä tarjoamme säännöllisin väliajoin mahdollisuuden koulutuspakettiin, jonka myötä voit joko oppia tai muistuttaa mieleesi tapausjäsentelyyn perustuvan, joustavasti strukturoidun työskentelyn salat. Asiakkaan tilanteen pätevä alkuarviointi ja edistymisen seuranta on osa palvelutarjontaamme ja laatuvisiotamme.

Shortum tarjoaa mahtavan työyhteisön lisäksi ammatinharjoittajalle tarvittavan tuen; laskutuksen, Kanta-yhteensopivan potilastietojärjestelmän, potilaan voinnin uusimmat digiseurantamenetelmät, etäkäyttöjärjestelmät etäterapiaan. Tuemme ammatillista kehitystä kuukausittaisin työnohjauksin ja sisäisin koulutuksin. Autamme ammatinharjoittajia yrittäjyyteen liittyvissä asioissa mm. GDPR:n vaatimusten täyttämisessä. Lisäksi kannustamme ihmisiä kehittämään uusia tekemisen ja toimimisen tapoja muun muassa palvelumuotoilun avulla.

Hyvinvointi on kokonaisvaltaista ja iloitsemme Shortumin käytössä olevasta kuntosalista.

Emme myy kaikkea kaikille, vaan keskitymme palveluihin jotka aidosti hyödyttävät asiakasta ja joiden parissa asiantuntijamme pääsevät käyttämään parasta osaamistaan. Tuemme aivan konkreettisesti palveluiden tuotteistamisessa ja markkinoinnin terävän kärjen löytämisessä.

 

Me arvostamme vahvoja ammattilaisia suuntauksesta riippumatta

Psykoterapeuttina koulutustaustasi voi olla yhtä hyvin kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen, psykodynaaminen, integratiivinen, ratkaisukeskeinen tai kognitiivis-behavioraalinen, kunhan ajattelutapasi on joustava, muillekin työskentelymalleille avoin, ja sinulla on aito kiinnostus myös lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.

Arvostamme sitoutumista ja myös palkitsemme siitä monin tavoin. Niinpä toivomme, että voit työskennellä Shortumissa merkittävän osan työajastasi. Shortum tarjoaa sellaisia mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen, joita ei pelkkiin vuokraseiniin sisälly, ja siksi meillä kannattaa varautua viettämään aikaa enemmän kuin päivän viikossa.

Entä kutkuttaako kouluttajan rooli sinua?

Lyhytterapeuttisen työotteen eteenpäinvieminen on tärkeä osa toimintaamme. Koulutamme jatkuvasti uusia kouluttajia.Toimintamme ei myöskään rajoitu psykoterapiapalveluihin, vaan olemme myös valmentavan työskentelyn vahva osaaja, joka pystyy vastaamaan niin avainhenkilöiden, tiimien kuin kokonaisten organisaatioiden kehittymistarpeisiin.

Olemmekin jatkuvasti kuulolla myös pätevien, yrittäjämäisesti toimivien, kehittymis- ja kehittämishaluisten työ-  ja organisaatiopsykologien ja työterveyspsykologien suhteen. Erityisen kiinnostuneita olemme ammattilaisista, joita sytyttää ajatus oman työn jalostamisesta lyhytterapeuttisesta työotteesta ammennetuin toimintatavoin ja menetelmin.

Alkoiko sinusta tuntua siltä, että olet selvä shortumilainen? Ota yhteyttä Katriin, niin puhellaan!

Ota yhteyttä