Töihin Shortumiin

Shortum laajentaa toimintaansa Tapiolassa marraskuussa 2017!

 

 

 

Meidän Shortumin perustajien, Liisan ja Katrin polku psykoterapeutteina on kulkenut monelle tuttua reittiä.

 

 

Mekin puursimme vuosia terapiatyön parissa ammatinharjoittajina kumpikin omissa huoneissamme. Ja monta vuotta se tuntuikin hyvältä ratkaisulta. Työn täysi itsenäisyys viehätti, varsinkin kun molemmilla oli meneillään ne hurjimmat ruuhkavuodet useampilapsisen perheen äiteinä.

Vaan aikansa kutakin. Lopulta kyllästyimme kumpikin yksinoloon. Vielä vakavampaa oli, että ajan mittaan yksintyöskentely tuntui johtavan ammatilliseen näivettymiseen, kyllästymiseen ja väsymiseen. Yhteydenpito kollegojen kanssa ei enää riittänyt korvaamaan lämminhenkistä, elävöittävää ja kannattelevaa työyhteisöä, jonne saisi joka aamu tulla iloisin mielin.

Niinpä yhtenä elokuun päivänä me kiersimme jälleen kerran tutuksi tulleita Jorvaksen ruovikoita ja aloimme kehitellä ajatusta. Entä jos perustaisimmekin sellaisen itse?

Me olemme tehneet paljon töitä yhdessä siitä lähtien, kun 2000-luvun alkuvuosina kävimme KAT-psykoterapeuttikoulutuksemme samassa ryhmässä. Olemme kouluttaneet ja kirjoittaneet. Nyt edessä oli kuitenkin aivan uudenlaiset mietinnät ja haasteet. Millaisessa työyhteisössä me haluaisimme itse olla? Entä muut? Aloimme listata asioita, joita olimme itse alkaneet yhä kipeämmin kaivata ammatinharjoittaja- ja yrittäjävuosinamme.

 

 • Että ei jäisi niin yksin asiakkaan ja työhön liittyvien tuntemustensa kanssa.
 • Että olisi työnohjauksen lisäksi mahdollisuus jatkuvaan, kollegiaaliseen keskusteluun.
 • Että olisi helppo pääsy mielekkääseen ja innostavaan täydennyskoulutukseen.
 • Että voisi käyttää osaamistaan monipuolisesti ja kehitellä uudenlaisia toteutuksia samanhenkisten ihmisten kanssa.
 • Että olisi viihtyisät ja raikkaat tilat, joissa niin itsellä kuin asiakkaalla on rento ja mukava olla.
 • Että aivan kaikki ei olisi itsestä kiinni, vaan työpaikka kannattelisi ja tukisi myös jatkuvasti monimutkaistuvien ja laajentuvien viranomais- kilpailutus- ja yrittäjyysasioitten selvittelemisessä.
 • Että saisi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja -työhönsä, kun toimisto hoitaa laskutuksen ja muut aikaavievät rutiinit.

 

Tältä pohjalta me lähdimme rakentamaan Shortumia. Tosin siinä vaiheessa emme arvanneet päätyvämme paikkaan, jossa on myös upea 24/7 vapaasti käytössä oleva kuntosali, 2 ravintolaa, kampaamo ja kosmetologi. Ne olivat silkkaa bonusta.

 

 

 

Shortum on aidosti integratiivinen talo

 

Aivan varhaisimmista psykoterapeuttivuosistamme lähtien meillä kummallakin oli suuri tarve kehittää psykoterapian käyttöteoriaa – toisin sanoen ymmärtää omaa työtämme. Kysymyksiä oli monta eivätkä ne antaneet rauhaa.

 

 • Miten saadaan aikaan terapeuttisia tuloksia?
 • Miten terapeutti voi auttaa asiakasta voimaan aidosti paremmin terapiahuoneen ulkopuolella?
 • Mikä on tapausjäsennyksen rooli?
 • Miten jäsennys tehdään mielekkäimmin?
 • Entä miten tapausjäsennystä oikeasti hyödynnetään psykoterapiassa?
 • Milloin lyhyt terapia tai konsultaatiokin on hyvä vaihtoehto ja milloin taas tarvitaan pitkää?

 

Loppujen lopuksi kokosimme suunnilleen kaiken, mitä siinä vaiheessa osasimme ja ymmärsimme rajattukestoisesta psykoterapiasta kirjaamme Lyhytterapeuttinen työote (PS-Kustannus 2015). ”Huolestuttava mammutti…”, huokaili kustannustoimittajamme, mutta me halusimme pitää kiinni siitä, että niin tarpeellinen teoria kuin aivan konkreettiset käytännön toteutustavat mahtuisivat kirjaan.

 

Emme häpeä sanoa, että olemme koko ajan tavoitelleet karvalakkimallia, jonka avulla terapeutti voi suunnistaa jokapäiväisessä arkityössään.

 

Rakentamassamme lyhyen työskentelyn mallissa näkyvät vahvasti KATtilaiset alkujuuremme, Katrin terapiatutkimustausta ja Liisan työ-ja organisaatiopsykologius. Itse olemme kuitenkin huomanneet integratiivisuuden vain syvenevän ajattelussamme.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettemme kuvittele, että yksikään suuntaus olisi toisia yliveroisempi. Niinpä me emme myöskään Shortumissa pidä yhtä työskentelytapaa automaattisesti toisia parempana. Viime kädessä olemme olemassa asiakkaita varten, ja he yksinkertaisesti haluavat, tarvitsevat ja pystyvät hyödyntämään erilaisia terapeuttisia lähestymistapoja. Ja silti nojaamme vahvasti tutkimuksiin, joissa on havaittu tiettyjen tekijöiden ja käytäntöjen olevan vaikuttavia.

 

Tällä hetkellä meillä Shortumissa on väljästi määritelty yhteinen lähtökohta terapeuttiselle työskentelylle, on se toteutuessaan sitten lyhyttä tai pitkää, yksilöllisesti tai ryhmässä toteutuvaa.

 

Sen kulmakivenä on yksilöllinen tapausjäsennys, asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen riippumatta siitä millaisen diagnoosin kanssa tämä mahdollisesti on hakeutumassa terapiaan.

Meillä on ymmärrys myös siitä, ettei työskentelyn pituus välttämättä ennakoi sen syvällisyyttä. Lyhyt voi olla syvällistä, pitkäkin työskentely voi jäädä pintaan.

Samoin me olemme (myös omakohtaisen) tietoisia siitä, että että sama pää kulkee harteillamme niin kotona, ystävyyssuhteissa kuin töissäkin. Tämä on erityisen tärkeä ja vapauttava tieto niille monille, jotka kuvittelevat että oma elämä pitäisi pystyä sulkemaan työn ulkopuolelle tai päinvastoin.

Tiedämme, että asiakasta on turha puskea ennalta päätetyn mallin mukaan suuntaan, johon hän ei koe omakohtaista motivaatiota tai joka on hänelle liian haastava tai pelottava. Viisaampaa on toimia, kuten KATin perustaja Anthony Ryle neuvoi: ”Push where it moves”, työnnä siitä mistä liikkuu!

Uskomme myös arvioinnin ja seurannan voimaan terapeuttisessa muutostyöskentelyssä. Meillä onkin käytössä mielestämme parhaimmat menetelmät asiakkaan toipumisen seurantaan.

 

 

Tapiolan toimipisteemme laajenee marraskuun 2017 alussa. Tule mukaan kasvavaan joukkoomme!

 

Perustimme Shortumin keskelle yhtä Suomen suurinta yrityskeskittymää. Teimme näin, koska haluamme tarjota tavanomaisen psykoterapian ohella matalan kynnyksen palveluita, joiden tuottamiseen psykologin koulutus soveltuu loistavasti, kunhan hallussa on lyhytterapeuttisen työotteen periaatteet ja välineet.

Lyhytterapeuttisen työotteen ei tarvitse olla sinulle entuudestaan tuttu, sillä tarjoamme säännöllisin väliajoin mahdollisuuden koulutuspakettiin, jonka myötä voit joko oppia tai muistuttaa mieleesi tapausjäsentelyyn perustuvan, joustavasti strukturoidun työskentelyn salat. Asiakkaan tilanteen pätevä alkuarviointi ja edistymisen seuranta on osa palvelutarjontaamme ja laatuvisiotamme.

Emme myy kaikkea kaikille, vaan keskitymme palveluihin jotka aidosti hyödyttävät asiakasta ja joiden parissa asiantuntijamme pääsevät käyttämään parasta osaamistaan. Tuemme aivan konkreettisesti palveluiden tuotteistamisessa ja markkinoinnin terävän kärjen löytämisessä. Meidän Katrin, Liisan ja Petterin triokombolla on tähän erinomaista osaamista omasta takaa.

 

Me arvostamme vahvoja ammattilaisia suuntauksesta riippumatta.

 

Psykoterapeuttina koulutustaustasi voi olla yhtä hyvin kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen, psykodynaaminen, integratiivinen tai kognitiivis-behavioraalinen, kunhan ajattelutapasi on joustava, muillekin työskentelymalleille avoin, ja sinulla on aito kiinnostus myös lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.

Arvostamme sitoutumista ja myös palkitsemme siitä monin tavoin. Niinpä toivomme, että voit työskennellä Shortumissa merkittävän osan työajastasi. Shortum tarjoaa sellaisia mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen, joita ei pelkkiin vuokraseiniin sisälly, ja siksi meillä kannattaa varautua viettämään aikaa enemmän kuin päivän viikossa.

 

Entä kutkuttaako kouluttajan rooli sinua?

 

Lyhytterapeuttisen työotteen eteenpäinvieminen on tärkeä osa toimintaamme. Koulutamme myös jatkuvasti uusia kouluttajia.Toimintamme ei myöskään rajoitu psykoterapiapalveluihin, vaan olemme myös valmentavan työskentelyn vahva osaaja, joka pystyy vastaamaan niin avainhenkilöiden, tiimien kuin kokonaisten organisaatioiden kehittymistarpeisiin.

Olemmekin jatkuvasti kuulolla myös pätevien, yrittäjämäisesti toimivien, kehittymis- ja kehittämishaluisten työ-  ja organisaatiopsykologien ja työterveyspsykologien suhteen. Erityisen kiinnostuneita olemme ammattilaisista, joita sytyttää ajatus oman työn jalostamisesta lyhytterapeuttisesta työotteesta ammennetuin toimintatavoin ja menetelmin.

 

 

 

 

 

Alkoiko tuntua siltä, että olet selvä shortumilainen? Siinä tapauksessa ota yhteyttä Katriin, 040 7417795, tai Liisaan, 040 7791829, niin puhellaan!

Ota yhteyttä