Ensimmäiset KAT Lyhytterapeutit valmistuivat!

Saimme ensimmäisen KAT Lyhytterapeutti (30 op) -koulutuskokonaisuuden päätökseen maaliskuussa todella ammattimaisen ja innostavan ryhmän kanssa. Kokemusta ja osaamista ei puuttunut tästä psykologeista, psykoterapeuteista, erikoislääkäreistä ja sosiaalian ammattihenkilöistä koostuvassa ryhmässä. Samalla ryhmä oli hyvin motivoitunut oppimaan uutta ja kehittämään osaamistaan kognitiivis-analyyttisen lyhytterapian saralla. Sukella opintokokonaisuuden tunnelmiin.

Kun lähdimme suunnittelemaan KAT Lyhytterapeutti -opintokokonaisuuden II-osan koulutusta, ajatuksenamme oli rakentaa vielä syvemmälle menevää jatkoa KAT-pohjaiselle lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -kokonaisuudelle. Samalla halusimme syventää kouluttautuvien teoreettista “kotipesää” eli  KAT-viitekehystä, toki integratiivisin maustein.

Uuden koulutuksen ohjenuorana pidimme myös vahvasti teoriaan ja tutkimukseen nojaavaa mutta kokemuksellisuutta, tarkoituksellista harjoittelua ja käytännönläheisyyttä painottavaa koulutusta. Tienviittoina toimivat KAT:n kansainvälisen kattojärjestön ICATA:n koulutusohjeistukset sekä KAT:ssa laaditut koulutuksissa kehitettävät terapeutin kompetenssialueet. Näin rakentui koulutus, joka sisältää riittävästi koulutuspäiviä tarkoin valituista aiheista, yksilöllistä työnohjausta, vertaisryhmätyöskentelyä ja omaa terapiaa.

Erinomaisen monipuolinen ja laadukas kokonaisuus. Tehtävät, luennot, eri tavat työskennellä, oma terapia; kaikki täydensivät toinen toisiaan ja tukivat oppimista.

– koulutukseen osallistunut

Kat-lyhytterapeutti koulutuksen tausta-ajatuksena lyhytterapian eettisyys

Toinen koulutuksemme rakentamista ohjaava tausta-ajatus oli, että lyhytterapiaa tulee tehdä eettisesti kestävästi. Lyhytterapia on vaativaa ihmissuhdetyötä, johon liittyy huomattava valta ja vastuu.

Lyhytterapia on nyt trendikästä, ja se pitää sisällään myös riskejä. Lyhytterapeuttina ei todella voi työskennellä kuka tahansa kevyellä koulutuksella. Tarvitaan alaan liittyvä taustakoulutus ja lyhytterapiaan pätevöittävä laaja ja syvällinen täydennyskoulutus. Tarvitaan työskentelyä oman itsen ja auttamisen motiivien kanssa.

Työtä tulee ohjata sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden yhteiset ja erilliset ammattieettiset ohjeet. Työhön tulee kasvaa eikä osaamisen kehittymiseen ole oikotietä.

“Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen -osio oli tarpeellinen, auttaa jaksamaan terapeutin työssä ja välttämään sudenkuoppia”

– koulutukseen osallistunut

Miten sitten onnistuimme KAT Lyhytterapeutti -koulutuksessa?

Saamamme kiittävän palautteen perusteella hyvin. Koulutuksen yleisarvosana kaikki osa-alueet huomioiden (koulutuspäivät, itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen, kirjallisuus ja tehtävät, työnohjaus, oma lyhytterapia ja vertaisryhmätyöskentely) oli 4.4/ 5.

Koulutuspäivien sisältöjä pidettiin erittäin hyödyllisinä, hyvin valittuina ja inspiroivina sekä kouluttajia ammattitaitoisina ja innostavina.

“Erittäin taitavasti ja ajatuksella rakennettu kokonaisuus, jossa selkeästi on näkynyt kouluttajien valtava tietotaito”

– koulutukseen osallistunut

Ajoittaisesta työläydestään huolimatta koulutuksen kaikkia osa-alueita pidettiin hyvin tärkeinä ja osaamisen kehittymistä tukevina. Koulutus koettiin syvälliseksi sekä ammatillisesti että henkilökohtaisella tasolla. Oman antoisan osansa teki tietenkin ryhmä, joka turvallisuudellaan ja keskustelevuudellaan edesauttoi kokemuksellisuutta ja yhteistä reflektiota. Meille kouluttajille ja työnohjaajille kokonaisuus oli vähintään yhtä antoisa. Oli todella inspiroivaa saada työskennellä yhdessä tavalla, joka tuntuu mielekkäältä ja palkitsevalta. 

Lämpimät onnittelut ensimmäisille KAT lyhytterapeuteille! Toivottavat: kouluttajat Leena, Kati, Liisa ja Minna sekä työnohjaajat Katri, Arja, Katja, Jenny ja Minna

“Olen erittäin tyytyväinen, että lähdin. Erinomaiset kouluttajat, lähestyttävät, lämminhenkiset ja asiantuntevat”

– koulutukseen osallistunut

Seuraava KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen II-osuus käynnistyy 08/23 – hakuaika koulutukseen on käynnissä!

KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen II osaan haetaan erikseen sähköisellä hakulomakkeella. II osan opinnot suoritetaan lähiopintoina. Lisäksi II osan opintoihin kuuluu työnohjausta, näyttökoe ja opinnäytetyö. HAKUAIKA 15.2.-15.6.

Artikkelin kirjoittajasta:

Tämän artikkelin on kirjoittanut KAT Lyhytterapeutti -koulutuksesta vastaava kouluttaja Leena Särkelä.

Leena on psykoterapian erikoispsykologi, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti sekä integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. 

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088