Katja Björklund

PsT, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

TÄLLÄ HETKELLÄ EI VAPAITA KELA-AIKOJA. TILAA VAIN LYHYTTERAPIAAN.

Kuka olen?

Olen pitkän kokemuksen omaava kognitiivinen psykoterapeutti ja pyrin aktiivisesti seuraamaan aikaani ja päivittämään osaamistani. Peruskoulutukseltani olen psykologi.

Terapeuttina olen aktiivinen ja avoimeen vuorovaikutukseen pyrkivä. Näen terapiasuhteen yhteistyösuhteena, joka perustuu luottamukselle. Näen, että terapeuttinen työskentely voi samanaikaisesti olla aktiivista asioiden tutkimista ja rauhallista, tärkeiden asioiden äärelle pysähtymistä. Terapiatyön kulmakiviä ovat mielestäni arvostava ja salliva keskusteluilmapiiri, myötätunto ja empaattisuus, mitä pyrin työssäni toteuttamaan.

Minulla on useampia psykoterapiakoulutuksia ja pyrin yhdistelemään eri menetelmiä asiakkaan tarpeiden mukaan. Olen työskennellyt monissa eri sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetusalan yksiköissä. Työssäni olen perehtynyt mm. ahdistuksen ja masennuksen sekä erilaisten pelkojen hoitoon. Lisäksi olen paneutunut stressin ja työuupumuksen hoitoon. Olen kiinnostunut myös työyhteisöjen kehittämisestä, esimiesvalmennuksesta, johon minulla on tuntumaa aikaisemman esimiestyöni kautta. Myös tutkimustyö on kiinnostanut minua. Tutkimustyöni kautta olen päässyt syventämään osaamistani traumojen ja kriisien hoidosta sekä oikeuspsykologiasta.


KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS); terapiapsykologi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL); erikoistutkija

Vaasan sosiaali- ja terveysvirasto; johtava psykologi