Katri Kanninen luotsaa Shortumia aivojen ja sydämen vuoropuhelulla. Ytimessä on relationaalisuus ja muutoksen mahdollistaminen.

Kaikki elämänaikaiset vuorovaikutussuhteet ja kokemukset elävät meissä ja ovat jollain tavalla läsnä myös nykyhetkessä. Katri Kannisen lapsuudessa viisihenkinen perhe eli kuusi ensimmäistä vuotta 47 neliön kodissa. Pienistä neliöistä huolimatta henkinen tila oli laaja: kotiin mahtui aina vieraita ja myös oma perhe sukuloi ahkerasti. Katrin auttamisen malli ja solidaarisuus kumpuaa lapsuudenperheestä. Myös Shortum on luotu sillä ajatuksella, että ihminen tuntee olevansa taustastaan huolimatta tasaveroinen ja tervetullut.

Yliopistomaailman ja kliinisen työn luonteva vuoropuhelu

Shortumin toimitusjohtajan ja lyhytterapiatalon vetäjän ammatillinen polku on kulkenut psykologista ensin tutkijanuralle, sitten psykoterapeutiksi ja kouluttajapsykoterapeutiksi. Jo opiskeluaikoina matkaan tarttui kiinnostus kiintymyssuhteisiin, joka vei tutkimuksen pariin. Väitöskirjassaan Katri tutki psykoterapiaa trauman yhteydessä. Yliopistomaailma ja kliininen työ ovat asettuneet luontevaan vuoropuheluun ja elämän tärkeät käännekohdat ovat suunnanneet ammatillisia intressejä aina sinne mikä on tuntunut mielekkäältä. Suurta kunnianhimoa Katri ei itsessään tunnista, mutta valtava oppimishalu on vienyt aina eteenpäin ja innostanut ottamaan kiinnostavalta tuntuvia askelia. Monipuolisesta urasta huolimatta Katri on ollut aina perhekeskeinen ja sitoutunut kolmen lapsen kasvattamiseen. Työ on saanut sen, mikä on ollut mahdollista.

Shortum syntyi lyhytterapeuttisen työotteen ympärille

Katrin terapiasuuntaus on KAT (kognitiivis-analyyttinen terapia), joka syntyi Englannissa taloudellisesti niukkoina aikoina. Ajatuksena on, kuinka saada mahdollisimman hyvä apu mahdollisimman monille vähäisillä resursseilla – tuttu teema myös tässä ajassa. Lyhytterapeuttinen työskentely ei kuitenkaan tarkoita pintapuolista raapaisua. Kohtaamisissa ollaan syvällisesti ydinasioiden ja kipupisteiden äärellä. Keskeistä on usko ihmisen muutosvoimaan ja lähikehityksen vyöhykkeen tutkiminen: mihin ihminen autettuna kykenee.

Shortum sai alkunsa vuonna 2017. Katri oli työnohjannut pitkään ammattilaisia ja nähnyt, että ihmiset uupuvat. ”Näin myös sen, mikä uuvuttaa ja mikä auttaa jaksamaan. Itsekin olin alkamassa näivettyä”. Katri halusi luoda paikan, jossa ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin. Syntyi Shortum, joka koostuu lyhytterapiatalosta, työelämätalosta ja koulutustalosta. Ydin on yhteinen: lyhytterapeuttisen työotteen soveltaminen muutoksen mahdollistamiseksi, oli kyseessä sitten työ- tai yksityiselämän kysymykset. Shortumin kulmakiviksi Katri nostaa kohtaamisen, tutkittuun tietoon perustuvan toiminnan ja vertaisuuden.

Usko ihmisen muutosvoimaan

Työelämätalossa Katrin erityisenä kiinnostuksen alueena on johdon terapiat. Katria on aina kiehtonut se, miten muutosta saadaan aikaan. Tarvitaan hyvä analyysi: mikä tässä on ongelmallista? Miten päästään pintaa syvemmälle? Täytyy uskaltaa katsoa ja nimetä vaikeitakin asioita. Relationaalisuus nousee Katrin kerronnassa useassa kohdin esiin. Relationaalisuus tarkoittaa vastavuoroista yhteyttä: elämässä kaikki tapahtuu systeemeissä ja ihmisen mieli rakentuu ja toteutuu vuorovaikutussuhteissa.

Työelämässä on taitavia konsultteja erilaisilla taustoilla. Psykologien ja psykoterapeuttien vahvuus on ymmärrys muutoksesta ja siitä, mitkä ovat muutosta mahdollistavat tekijät niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Yritysmaailmassa on paljon ongelmia ja jännitteitä joita ei aivoilla ratkaista, vaan tarvitaan sydän mukaan. ”Meillä Shortumissa on töissä äärettömän taitavia ihmisiä, joilla on paljon osaamista ja resursseja. Löytyy terävää älyä, sydän ja nöyryyttä. Shortumissa ollaan jatkuvasti ajan hermolla ja myös itseä täytyy kyseenalaistaa jatkuvasti. Tutkittu tieto viedään kokemuksen kautta käytäntöön”.

Kutsu pysähtymään

Tämän hetken työelämässä Katria huolettaa suorituskeskeisyys, joka läikkyy yhä varhaisempiin elämänvaiheisiin ja vie tilaa levolliselta lapsuudelta. Tämä lisää myös yhteiskuntatasolla riskiä eriarvoisuuteen. Työelämässä projektiluonteisuus syö tarpeelliset palautumiskohdat ja ylipäänsä työn ja muun elämän välinen balanssi ei toimi. Yhä enemmän ihmiset rakentavat kokonaisidentiteettiä työelämän varaan, joka voi jättää tyhjän päälle. Kaikkiaan huolettaa, kuinka kauan ihmiset pysyvät mukana työelämän tahdissa.

Shortum vastaa tarpeeseen kutsumalla ihmisiä pysähtymään, hengittämään ja kohtaamaan itsensä ja toisensa. Katri toimii itse aktiivisesti niin lyhytterapiatalon, koulutustalon kuin työelämätalon puolella. ”Oma sydän sykkii Shortumina, ydin kaikessa on sama”. Upeita hetkiä omassa työssä ovat ne, kun ihmismielet resonoivat ja kohtaavat. Mielenkiintoinen ja ilahduttava henkilökohtainen havainto on ollut se, että Oura-sormus näyttää asiakaskohtaamisissa lepotilaa: oma keho rentoutuu myös vaikeiden asioiden äärellä.