See Far CBT ja assosiatiiviset kortit | Syksy 2024 | Espoo

660,00  + ALV

ESPOO | 22.11. ja 13-14.12.2024

Haluatko uusia välineitä traumahoidon työkalupakkiisi?  SEE FAR CBT -menetelmän avulla avataan vaikeita muistoja tai tuskallisia traumamuistoja ja työstetään niitä uudelleen mielikuvissa, luovalla tavalla.

Voit tilata sähköpostimuistutuksen tästä koulutuksesta.

Terapeuttisessa työssä jokaisella asiakastyötä tekevällä on omat keinonsa avata asiakkaan muistoja, kokemuksia ja vahvuuksia tai suunnitella tulevaa. SEE FAR CBT -malli on israelilaisten (Lahad & Doron) kehittämä, kognitiiviseen terapiaan pohjautuva menetelmä ahdistushäiriöistä ja PTSD-oireista kärsiville. erilaiset kuvakortit avaavat uudenlaisen tavan auttaa asiakasta ”pintaa syvemmälle”. Kortit ikään kuin avaavat muistojen museota tietoisesti.

Assosiatiivisten korttien kautta asiakas rohkaistuu uusien mielikuvien kautta ilmaisemaan itseään toisella tavalla, ikään kuin ylittämään järjen äänen. Luovan uudelleentarkastelun kautta löytyy usein uusia tapoja ajatella, käsitellä asioita eri näkökulmista. Lue lisää menetelmästä

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Psykoterapeuteille ja psykologeille, jotka haluavat saada uusia välineitä traumahoidon työkalupakkiinsa. Kolmipäiväinen koulutus antaa valmiudet käyttää menetelmää asiakastyössä, esimerkiksi lyhytterapian, psykoterapian tai konsultaatioiden apuvälineenä kouluissa, perheneuvoloissa sekä yksilötyössä että ryhmien kanssa.

Koulutuspäivien sisältö

Koulutus etenee siten, että kunkin päivän sisällöt rakentuvat aiemmin koulutuksessa opitun varaan, joten siksi koulutus on opiskeltava kokonaisuutena. Kurssi toteutetaan lähikoulutuksena Shortumin Tapiolan koulutustilassa, Espoossa.

PE 22.11. KLO 9:00 – 17:00

Ensimmäisenä koulutuspäivänä tutustutaan korttien avaamaan maailmaan ja tehdään perusharjoituksia korteilla. Ennen seuraavaa koulutuskokonaisuutta terapeutti ehtii toivottavasti harjoitella asiakkaiden kanssa korttityöskentelyä.

Koulutuspäivän teemoja ovat: 

  • Oman elämäni piirakka; elämäntilanteeni ja arvot, muutoksen polut
  • Turvapaikka
  • Tarinan uudelleen muotoilu – uuden näkökulman löytäminen jumiutuneeseen tilanteeseen.
  • Kuoleman käsittely

PE 13. – LA 14.12. KLO 9:00 – 17:00

Kahtena jälkimmäisenä päivänä keskitytään vaikeiden asioiden ja muistojen työstämiseen. SEE FAR CBT -malli on israelilaisten Lahadin & Doronin kehittämä, kognitiiviseen psykoterapiaan pohjautuva, kokonaisvaltainen terapiamenetelmä ahdistushäiriöistä ja PTSD-oireista kärsiville.

Workshopissa teemme konkreettisia harjoituksia itse kokeillen yksin tai pareittain. Lähtökohtana on, että menetelmää on itse harjoiteltava sekä terapeutin että asiakkaan näkökulmasta, ennen kuin sitä voi käyttää asiakastyössä.

Kouluttajana

Kouluttaja, psykologi Arja Sigfrids on psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Vaasasta.

Hän on osallistunut jo kolme kertaa israelilaisten psykologien Yehuda Shacham, Ph.D ja Shulamit Niv, Ph.D korttikoulutuksiin. Hän on käyttänyt työssään kortteja jo useamman vuoden ajan.

OSTA KOULUTUS VIIMEISTÄÄN 22.10.2024.

Sitovat ilmoittautumiset ostamalla koulutuksen koulutuskaupasta.
Koulutukseen mahtuu 18 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

LISÄTIETOJA SEE FAR CBT -MENETELMÄSTÄ

SEE FAR CBT -malli on israelilaisten Lahadin & Doronin kehittämä, kognitiiviseen psykoterapiaan pohjautuva, kokonaisvaltainen terapiamenetelmä ahdistushäiriöistä ja PTSD-oireista kärsiville.

SEE FAR CBT -korttityöskentelyn osuus on hyvä apuväline haitallisten traumaattisten muistojen työstämiseen. Tässä menetelmässä luodaan ensin turvapaikka, jotta vaikeaa muistoa käsitellessä voidaan siirtyä edestakaisin kehoa rauhoittavan ja ylivireyttä aiheuttavan muiston välillä. Korteilla asiakas pääsee kiinni muistoihin, joilla ei ole välttämättä sanoja.

Kehon tuntemuksiin fokusointi on työskentelyssä keskeisellä sijalla. Jos asiakkaalla on esim. välttelyoireita, niin terapiaan lisätään altistusharjoituksia. Menetelmällä on yhteyksiä EMDR-menetelmään, koska siinä käytetään myös bilateraalista ärsykettä.

Monille asiakkaille korttien avulla vaikeiden asioiden työstäminen on aluksi helpompaa kuin EMDR–menetelmä. Tutkimuksissa EMDR ja SEE FAR CBT ovat saaneet yhtä hyviä vaikuttavuustuloksia (Lahad,Farhi & al 2010). Menetelmä soveltuu myös kouluikäisten lasten vaikeiden muistojen työstämiseen (Lahad, Leykin & et al 2016).

SEE FAR CBT -MENETELMÄSSÄ ON NELJÄ KESKEISTÄ PERIAATETTA

  1. Ahdistuksesta, masennuksesta, välttelystä tai PTSD-oireista kärsivällä trauman ajatellaan olevan vaikeus käsitellä mielikuvissa olevia kivuliaita muistoja. Niinpä apua annetaan mielikuvituskanavan kautta
  2. Traumatarinan uudelleen kerronta altistuksena auttaa
  3. Menetelmä on hyvin strukturoitu, tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään eri näkökulmia ja vaihtoehtoja
  4. Uudelleenkerronta voimaannuttaa ”fantastisen todellisuuden” kautta.

Mitä erilaisempia kortteja voi käyttää lyhytterapian, psykoterapian, konsultaation apuvälineenä kouluissa, perheneuvoloissa sekä yksilötyössä että ryhmien kanssa. Terapeutti voi koostaa oman korttikokoelmansa eri lähteistä: Saga, Dixit (eri pakkoja), valokuvat, kortit jne. Koulutuksessa esillä useita pakkoja.

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088