Osaatko palautua oikein? Näin säilytät hyvän vireen pitkälle syksyyn!

Tuttu tilanne? Loma on sujunut muita asioita miettiessä tai miettimättä mitään. Olet kenties saanut tehtyä suunnittelemasi remontit, siivoukset tai puutarhatyöt. Tai sitten akkusi latautuivat toimettomuudessa ja hyvässä seurassa. Ehkä tankkasit elämyksiä matkoilla, retkillä tai kulttuuritapahtumissa.

Ensimmäisen työviikon jälkeen arki painaa kuitenkin taas päälle ja huomaat työpäivien venyvän ja pinnan kiristyvän. Loman virkistävien vaikutusten onkin todettu haihtuvan melko nopeasti, väsymystä vähentävä vaikutus kestää tutkimusten mukaan keskimäärin 2-4 viikkoa.

Miten voisit huolehtia siitä, että voimat riittävät koko vuodeksi? Lyhyt vastaus tähän on palautumisesta huolehtiminen myös loma-ajan ulkopuolella.

PALAUTUMISTA ON MONENLAISTA, MUTTA IRTAANTUMINEN TYÖSTÄ ON TÄRKEÄÄ

Palautuminen tarkoittaa henkisten ja fyysisten stressioireiden vähentämistä. Hyväksi havaittuja palautumiskeinoja ovat esimerkiksi omien taitojen hallintaan ja kehittymiseen liittyvät harrastukset, hallinnan tunteen lisääminen (se, että voi itse päättää mitä asioita, miten ja milloin tekee vapaa-ajallaan), merkityksellisyyden kokeminen, yhteenkuulumisen tunne, rentoutuminen, riittävä yöuni ja lepo.

Ratkaisevin tekijä onnistuneessa palautumisessa on kuitenkin henkinen irtaantuminen työstä ja työajatuksista. Työpsykologian tutkimukset ovat osoittaneet että nimenomaisesti irtaantuminen on oleellisin välittävä ja muokkaava tekijä työkuormituksen ja stressioireiden välillä.

Ilman riittävää irtaantumista stressioireiden määrä kasvaa. Intuitiivisesti ajatellen irtaantuminen tuntuu myös tärkeältä. Monelle meistä ensimmäinen mielikuva palautumisesta onkin juuri ajatusten ohjautuminen pois työasioista joko muutoin mielekkäisiin asioihin tai ihan vain olemiseen.

Irtaantuminen muodostuu erityisen tärkeäksi palautumiskeinoksi silloin, kun työkuormitus on suuri. Vastaavasti juuri kuormittava työ sekä aiheuttaa meille suurimman tarpeen palautua että ehkäisee irtaantumista.

Toisin sanoen meidän on vaikeinta tehdä irtiottoja työstä juuri silloin kun se olisi meille hyödyllisintä ja kun niitä eniten tarvitsisimme.

Muut palautumiskeinot toki auttavat, mutta ne eivät toimi niin hyvin jos niissä ei ole mukana irtaantumista.

Teoriassa irtaantumisen resepti on yksinkertainen. Helpoimmillaan irtaantumista edesauttaa työn ja vapaa-ajan selkeä rajaaminen. Ei tuoda töitä kotiin, pidetään työ- ja privaattipuhelimet erikseen, vältellään työntekoa vapaa-ajalla. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta harva meistä silti pitkän päälle toteuttaa tätä arjessa. Miksi?

On ainakin kaksi selkeää syytä siihen, miksi emme saa itseämme irti työajatuksista vaikka tietäisimme sen olevan meille hyväksi.

Ensinnäkin voimakkaaseen stressireaktioon liittyy huomiokyvyn kapeneminen niin, että keskitymme ainoastaan uhkaavaksi koettuun asiaan ja sen kellistämiseen tai kiertämiseen. Emme siis uskalla antaa itsellemme lupaa ajatella muuta, koska pelkäämme jäävämme uhkatekijän jalkoihin.

Toisena tekijänä on mm. jatkuvan tavoitetettavissa olemisen ja informaatiotulvan ruokkima pelko paitsi jäämisestä (FOMO, fear of missing out). Kun informaatiota ja virikkeitä on tarjolla rajattomasti, elämme keskellä jatkuvaa houkutusta ahmia niitä. Haluamme osallistua kaikkeen, jotta pysymme muiden mukana. FOMO on se monelle tuttu tunne siitä, että kenties joku toinen on juuri tällä hetkellä kokemassa tai tekemässä jotain mielenkiintoisempaa, merkityksellisempää tai hauskempaa kuin me.

Meitä ahdistaa ajatus siitä, että jos emme ole tavoitettavissa ja näkyvillä, meitä ei enää oteta mukaan tai pidetä arvokkaina. Töissä siis huolestumme siitä, jos emme ole varmuuden vuoksi mukana kaiken maailman sähköpostijakeluissa ja palavereissa koska juuri siellä saattaa piillä se viimeisin tieto, jota kuvittelemme tarvitsevamme.

Hyvä palautuminen vaatii sitä, että toimimme vaistojamme ja tottumuksiamme vastaan, että uskallamme riuhtaista itsemme irti työstä ja asettua tavoittamattomiin lataamaan akkujamme.

MITEN ONNISTUT IRTAANTUMISESSA?

  1. Tee selkeitä rajoja työnteon ja muun elämän välille. Käytä niitä keinoja, joita sinulla on esim. töiden kotiin tuomisen ja tavoitettavissa olemisen osalta.
  2. Aseta rajanvedolle konkreettiset tavoitteet. Päätä että pistät työkoneen ja sähköpostin kiinni tiettyyn kellonaikaan. Vaihda vaatteet kotiin tullessasi. Käy lenkillä töiden jälkeen ennen kotiin menemistä.
  3. Järjestä vapaa-ajalle tekemistä, joka vie ajatukset pois työstä. Sekä aktiivisista harrastuksista, että passiivisemmasta tekemisestä kuten lukemisesta ja musiikin kuuntelusta on hyötyä. Aseta etusijalle mukaansatempaava tekeminen, joka ohjaa ajatukset pois työasioista. Ajatusten tavoitteellinen ajattelematta jättäminen on työlästä ja kuormittavaa, kiinnostaviin asioihin keskittyminen ei ole.
  4. Kiinnitä huomiota töiden priorisoimiseen ja tavoitteisiin, älä mieti turhaan tai varmuuden vuoksi työasioita kotona.
  5. Pyri keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Nauti ja ole läsnä siinä mitä teet, hyväksy että muut asiat jäävät tekemättä.

Jos ja kun alat tuntea huonoa omaatuntoa irtaantumisesta, olet todennäköisimmin oikeilla jäljillä. Mikäli irtaantuminen ei ota onnistuakseen tai huono omatunto uhkaa ottaa sinusta niskaotteen, on ehkä tarpeen tarkastella asiaa pintaa syvemmältä.

Haluatko tutustua aiheeseen syvällisemmin? Syyskauden alkamisen kunniaksi järjestämme ilmaisen luennon stressistä ja palautumisesta perjantaina 11.8.17 kello 14 – 15, ja sen jälkeen onkin mukava irtaantua viikonlopun viettoon! Tilaisuus on maksuton, mutta toivomme että ilmoitat osallistumisestasi 9.8. mennessä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislomakkeen löydät tästä osoitteesta. Voit ilmoittautua myös suoraan: simo.levanto@shortum.fi.